PRASA

PRASA

Pomimo wypierania tradycyjne formy reklamy jaką jest reklama prasowa przez wirtualne reklamy na portalach i stronach internetowych wiele firm nadal decyduje się sięgnąć po ten rodzaj reklamy mając na uwadze z jednej strony wsparcie dla reklam w sieci, z drugiej docierając do klientów z grup wiekowych, które rzadziej (choćby z sentymentu) sięgają po virtualne rozwiązania.